Woodcap Woodfill duopack

Artikelnummer: Woodfill_duopack

Meer informatie

Woodcap® Woodfill is een hoogwaardige 2-componenten reparatie- en renovatiecompound op basis van gemodificeerd polyesterhars en fijnkorrelig, niet poreus vulmateriaal.

  • Duurzaam vullen en repareren van gaten
  • Binnen en buiten toepasbaar
  • 2 woodfill kokers + 2 verharders
Op voorraad
Vanaf Netto inkoopprijs Incl. BTW € 63,65 € 52,60

Meer informatie

Het bevat praktisch geen oplosmiddelen, heeft een goed standvermogen en is uitstekend te verwerken en te modelleren. Na slechts één werkgang ontstaat een mooie, vloeiende overgang naar de originele ondergrond. Woodfill is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam repareren van schade aan hout, maar kan ook goed gebruikt worden op metaal, beton en steen. Woodfill is zowel binnen als buiten te gebruiken voor het repareren van grotere en kleinere gaten, zoals naden, scheuren, noesten en oppervlakkige onregelmatigheden met een diepte van 3 - 30 mm.  

Een set Woodfill bestaat uit 2 metalen kokers Woodfill  2 verharders. Het speciale Woodfill-doseerapparaat zorgt ervoor, dat deze twee componenten in de juiste verhouding worden gedoseerd, zodat zowel een constante kwaliteit als een gelijkblijvende verwerkbaarheid gewaarborgd is. Na het uitharden is Woodcap® Woodfill goed te schuren, te schaven, te boren en te spijkeren. Woodfill is verkrijgbaar in wit en beige. Een set bestaat uit de componenten A + B. Bekijk ook het MSDS veiligheidskaart van de Woodfill of zijn verharder.

Eigenschappen

Voordelen Duurzaam vullen en repareren van gaten, Binnen en buiten toepasbaar, 2 woodfill kokers + 2 verharders
Eenheid stuk(s)
Component(en) A + B
Verwerkingstijd 1 tot 2 uur
Verwerkingstemperatuur 0 tot 35 °C
Vuldiepte 3 - 30 mm
Oplosmiddelvrij Nee
Afmetingen Beige, wit
Mengverhouding 5% - automatisch door doseerapparaat
Soortelijk gewicht (gemengd) 1,49 kg/liter
Vlampunt > 31 °C
Houdbaarheid In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 18 maanden. Geopende verpakking 3 maanden bij gebruik rode open- en afsluitdopje.
Voorzorgsmaatregelen Contact met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor ventilatie
Verwerkingstijd bij 10 °C: ca. 30 min - bij 20 °C: ca. 15 min - bij 30 °C: ca. 10 min